Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Sport Vision d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.tike.rs

 

O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.tike.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Sport Vision d.o.o., Beograd-Novi Beograd, Milentija Popovića 5v, mat.br. 17380516, PIB: 100139481, Tel.: +381113113928, Fax: +381113111996, www.tike.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: online@tike.rs

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.tike.rs.

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.tike.rs smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.tike.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 1000 rsd.

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano ovde.

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.tike.rs;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.tike.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu, kao i Tike gift karticom;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde.

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.

- reklamacioni list možete preuzeti ovde.

 

S poštovanjem,                                  
Vaš Sport Vision

string(0) ""
string(0) ""